การทำเลสิก ขั้นตอน และการวิเคราะห์สภาพตาก่อนการรักษา

เลสิก คือ การใช้เลเซอร์เย็นขัดผิวกระจกตาเพื่อปรับความโค้งกระจกตาใหม่ เพื่อแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียงที่มีอยู่เดิม เลสิกจะช่วยแก้ไขวิสัยทัศน์การมองเห็นให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิน สายตายาวตามอายุ หรือแม้กระทั้งสายเอียง  มีขั้นตอนการผ่าตัดดังนี้

 

ขั้นตอนการผ่าตัด

การผ่าตัดเริ่มจากการผ่าตัดแยกกระจกตาด้วยเครื่องแยกชั้นกระจกตาแล้วยกฝาขึ้นและใช้เลเซอร์ขัดผิวกระจกตา จากนั้นปิดผาทิ้งไว้ ให้แผลติดเองโดยไม่ต้องเย็บแผล ใช้เวลาปนะมาณ 10-15 นาที ต่อข้าง

1. ผู้ป่วยจะได้รับการล้างตา และหยอดยาปฎิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งรับประทานยากล่อมประสาทอย่างอ่อน 1 เม็ด เพื่อให้ผ่อนคลายก่อนทำการรักษา

2. เมื่อหยอดยาขาพร้อมแล้วและรอจนผู้ป่วยชา จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนแรก โดยการแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องแยกชั้นกระจกตา ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที

3. หลังจากทำการแยกชั่นกระจกตาแล้วแพทย์จะทำการยกฝากระจกตาขึ้น เพื่อเตรียมยิงเลเซอร์ลงไปยังเนื้อกระจกตาด้านล่างเพื่อปรับความโค้งของกระจกตา แก้ไขภาวะสายตาสั้น ยาว และเอียงผิดปกติที่มีอยู่

4. ขั้นตอนนี้เป็นการยิงเลเซอร์ลงไปบนกระจกตา ผู้รับบริการควรต้องนอนนิ่ง และมองไปที่ไฟสีเขียวตรงกลางตลอดเวลา ถ้าไฟสีเขียวหายไประหว่างนี้ให้มองไปที่จุดเดิม ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาน 10 -40 วินาที ขึ้นอยู่กับค่าของสายตา

5. หลังจากยิงเลเซอร์เสร็จแล้วแพทย์จะปิดฝากระจกตาลงที่เดิม และรอให้ฝาติดกับเนื้อกระจกตาด้านล่างเองโดยไม่ต้องเย็บ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาน 4 นาที กระจกตาจะสมานตัวเองโดยไม่ต้องเย็บ

 

การวิเคราะห์สภาพตาก่อนการรักษา

เมื่อคุณตัดสินใจทำการรักษา ท่านจะต้องผ่านการตรวจโดยจักษุแพทย์ตามขั้นตอน ได้แก่ ตรวจวัดการทองเห็น , ตรวจสภาพจอประสาทตา, ตรวจววัดความโค้งส่วนหน้าของกระจกตา, ตรวจวัดความหนาของกระจกตา, วิเคราะห์สภาพสายตา

อ่านต่อเพิ่เมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สายตาก่อนการทำเลสิก https://goo.gl/UGZq2W

 

ข้อปฎิบัติแก่ผู้เข้ารับบริการแก่ผู้รับบริการก่อนเข้าห้องเลเซอร์สายตา

1. เมื่อเข้าห้องเลเซอร์สายตา จะอยู่ในท่านอนหงายราบ เจ้าหน้าที่จะปรับไฟเขียวให้เห็นชัด มีบางช่วงที่ไฟเขียวหายไปพยายามอย่ากลอกตาหาไฟ ให้รักษาตำแหน่งเดิมไว้เพื่อผลการรักษาที่ดี และแม่นยำ

2. แพทย์จะใช้เครื่องถ่างตาจะมีอาการตึงบริเวณหางตาเล็กน้อย พร้อมทั้งแพทย์จะใช้ตัวดูดกระจาตาเพื่อเปิดชั้นกระจกตา ทำให้มีอาการตึงๆ ตาบ้าง ขณะที่แพทย์ยิงเลเซอร์ จะมองไม่เห็นไฟสีเขียว ห้ามกลอกตา ในขณะทำจะมีเสียงเครื่องเลเซอร์และอาจมีกลิ่นบ้าง ขณะรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ให้ลืมตาทั้งสองข้าง

 

การปฎิบัตาตัววันแรกหลังการรักษาสายตาด้วยเสลิก

1. ในช่วง 6 ชั่วโมงแรกควรระวังไม่ให้ฝากระจกตาเคลื่อน โดยไม่บีบตา แต่ควรหลับตาให้มากที่สุด เพื่อให้ฝากระจกตาเรียบ ถ้ามีอาการปวดตาให้รับประทานยาแก้ปวด 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง ก่อนนอนรับประทานยานอนหลับอีก 1 เม็ด เพื่อให้นอนหลับพักผ่อนมากๆ และมาเปิดที่ครอบตาโดยเจ้าหน้าที่เลสิคในวันรุ่งขึ้น (ยกเว้นในรายที่ทำ PRK หยอดยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์)

2. ท่านอาจจะมีอาการแสบตา น้ำตาไหล ระคายเคืองบ้าง แต่จะสบายขึ้น ถ้าหลับตาอยู่เสมอในช่วง 6 ชั่วโมงแรก

3. ถวัปิดฝาครอบตาเพื่อเก็บความชื่นไว้จนเช้าวันรุ่งขึ้น จะทำให้ลดอาการระคายเคืองเนื่องจากตาแห้ง

4. เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้เริ่มหยอดยาปฏิชีวนะในวันรุ่งขึ้น ควรหยอดยาวันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน หรือมากกว่า ตามแผนการรักษาของแพทย์

5. ผู้รับการรักษาทำเลสิก บางท่านอาจมีอาการตาแดงเป็นหย่อมๆ เพราะเส้นเลือดฝอยแตก เนื่องจากเครื่องมือดูดกระจกตา อาการเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายและจะหายไปภายในเวลา ประมาน 2-4 สัปดาห์

6. แนะนำหยอดน้ำตาเทียมทุก 1 ชั่วโมง ในสัปดาห์แรก โดยหยอดห่างจากการหยอดยาปฏิชีวนะประมาน 5-10 นาที เพื่อลดอาการระคายเคืองตาจากภาวะตาแห้ง การหยอดยา 2 ชนิดคิดต่อกันทำให้ความเข้มข้นของยาลดน้อยลง ควรห่างกันประมาน 5-10 นาที

 

หากท่านใดที่กำลังมองหาศูนย์เลสิคที่มีคุณภาพ เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 18 ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลสิกโดยเฉพาะ ติดตามผลการรักษาในระยะยาวถึง 2 ปี  เพื่อให้คุณมั่นใจว่าหลังการรักษาคุณจะมีวิสัยทัศนในการมองเห็นที่ดีกว่าเดิม